Stowarzyszenie FAIR IS

Ogólnopolska Akcja bezpłatnych szkoleń BezpiecznaJa

W maju 2016 roku firma FloWish wprowadziła testowo na rynek zakrojona na szeroka skalę akcje bezpłatnych szkoleń pod banderą BezpiecznaJa.

Od stycznia 2017 Stowarzyszenie "FAIR IS" rozpowszechnia i patronuje szkoleniom BezpiecznaJa i BezpiecznaJaTeen w całej Polsce.

#BezpiecznaJa - ogólnopolski program profilaktyczny, mający na celu podniesienie świadomości społecznej, oraz zdolności samoobrony własnej kobiet, niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia czy kondycji, poprzez szkolenia BezpiecznaJa oraz BezpiecznaJa Teen, a także inne działania stałe projektu, prowadzone przez FloWish.


BezpiecznaJa - szkolenie dla kobiet, edukujące w szerokim zakresie zagadnień. Od coachingu antgwałtowego, poprzez wybrane inne zagadnienia z zakresów czynnej przemocy wobec kobiet, prawa kobiet do samoobrony, współpracę z lokalnymi instytucjami, aż po postępowanie z ofiarami w naszym otoczeniu.

Stworzone w formie szeroko promowanego eventu na rzecz samorozwoju kobiet i ich potrzeb, jest daleko inne od znanych nam “pogadanek policyjnych”, czy zajęć samoobrony z klubów fitness, i sprawia, że uczestnictwo w nim postrzegane jest jako rozwój własny i dbanie o siebie oraz bliskich, a więc sprawy istotne dla współczesnej i świadomej kobiety.

Techniki na nim przyswajane pozwalają na skuteczne rozpoznawanie, unikanie, oraz uratowanie się z sytuacji niebezpiecznych, przez niemal każdą kobietę, niezależnie od wieku i kondycji, oraz bez umiejętności sztuk walki.
Poruszamy też tematy obrony przed przemocą domową, mówimy jak ustrzec się przed napadem rabunkowym, odurzeniem, molestowaniem, dajemy kobietom wiarę, że ich sytuacja nie jest beznadziejna, ale nawet, kiedy już się ofiarami stały, mają szanse na normalne życie, i odmianę swojej sytuacji.
Tematy wybierane są indywidualnie dla każdego z miast, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Oprócz wybranych, omawiamy też kwestie zgłaszane na szkoleniu przez uczestniczki.


BezpiecznaJaTeen - szkolenie specjalne dla dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i średnich. Od września 2017 dla uczennic klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczennic szkół średnich.
Szkolenie zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na działania antygwałtowe oraz zapobieganie zachowaniom wysokiego ryzyka, tj. picie alkoholu, zażywanie narkotyków, ucieczki z domu, wchodzenie w grupy wysokiego ryzyka.
Szkolenie zostało stworzone we współpracy z 30-sto osobową grupą dziewcząt w wieku grupy docelowej, dzięki czemu poruszane tam tematy są dla nich interesujące, oraz w formie przystępnej dla nich odbiorczo.

Dziewczętom wpajana jest świadomość ich wpływu na własne bezpieczeństwo, wagi współpracy z rodziną w zakresie zabezpieczenia ich bezpieczeństwa, solidarność w dbaniu o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i koleżanek, oraz to, dlaczego tak istotne jest, by w okresie młodzieńczego buntu i młodzieńczych błędów, zachowywały ramy rozsądku.
Formuła szkolenia, obejmująca zajęcia poza terenem szkoły, w dużych, mieszanych międzyszkolnie grupach, i wykładowcę - life&relation coacha [najmodniejsza obecnie forma nauki], matkę dziewcząt w ich wieku, ale również osobę spoza kręgów postrzeganych jako “dorośli kontra młodzi” - sprawia, że dziewczęta bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, zadają wiele odważnych i niecodziennych pytań, oraz są otwarte na otrzymywane odpowiedzi, metody, oraz na dyskusję.


Licznik gości

  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl     Budowa i prowadzenie FloWish